از آدمها در حد توانشون بخواین نه در حد نیازتون

بذارین آدمها اونی که هستن بمونن . . .