یک روش ساده برای ماندگار کردن ماهی قرمز سفره 7 سین
پودر ژله آلوورا را در یک لیوان آب داغ حل کرده و در داخل تنگ ماهی بریزید
و ماهی را به مدت 15 دقیقه داخل یخچال بگذارید

آلان من اینکارو کردم ماهیه قشنگ ریلکس نشسته یجارو نگاه میکنه!!